Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach

Główne cele EFT

  • odkrycie, pogłębianie i reorganizacja kluczowych reakcji emocjonalnych;
  • zmiana wzorów interakcji partnera;
  • stworzenie bezpiecznych więzi między partnerami dzięki nowym interakcjom i wydarzeniom, które definiują ich relację na nowo i sprawiają, że staje się ona bezpieczna.

Miłość

Od około 20 lat trwają badania naukowe nad miłością. Wcześniej traktowana ona była jako abstrakcyjny rzeczownik, emocja, mieszanka seksu i nastrojów, a z punktu widzenia psychologii jako analiza zysków i strat. Na dzień dzisiejszy traktuje się ją jako więzi i przywiązanie w odniesieniu do teorii przywiązania Bowlby’go. Dodatkowo Phillip Shaver i Mary Ainsworth badali style przywiązania u osób dorosłych i możliwość ich zmiany.

Wiedząc, czym jest miłość, wiemy jak o nią dbać, jak ją wzmacniać i jak odnowić. To główne kierunki zainteresowania współczesnych badaczy miłości, a na ich pracy opiera się technika terapii par skoncentrowanej na emocjach.

Dzięki nim zachowania partnerów stają się dla terapeuty:

  • zrozumiałe,
  • możliwe do przewidzenia,
  • wytłumaczalne.

Terapia EFT korzysta z dorobku naukowego:

  • Psychoterapii Gestalt, (empiryczna, oparta na doświadczeniu) Fritza Perls’a
  • Terapii Systemowej Salvadora Minuchina
  • Terapii skoncentrowanej na pacjencie Carla Rogers’a

Struktura Terapii

Udział w terapii par rozpoczyna się wspólnym spotkaniem z terapeutą. Kolejne dwa spotkania to rozmowy indywidualne z każdą z osób. Podczas tych spotkań poznajemy się i pracujemy wspólnie nad tym, aby odnaleźć ukryte przyczyny problemów i wspólnie je zdefiniować. Pierwszy etap naszej pracy to uspokojenie złości i zdefiniowanie negatywnego cyklu wzajemnego oddziaływania, w którym oboje się znaleźliście.

W drugim etapie pracujemy nad tym, aby zatrzymać ten negatywny cykl i jego destrukcyjny wpływ na Was nawzajem. Następnie uruchamiamy cykl pozytywny, w którym Wasze rozmowy i zachowania będą budowały głęboką więź wobec siebie nawzajem.

Ostatni etap to wzmacnianie pozytywnego cyklu, tj. pozytywnych zachowań oraz wypracowanie narzędzi, które pozwolą na budowanie coraz głębszych i bardziej intymnych więzi w przyszłości.  

Spotkania trwają około 80 min.

Zazwyczaj cała terapia to: 10 – 15 spotkań, w razie potrzeby liczba ta jest zwiększana lub zmniejszana.

Pierwszy etap trwa najdłużej i stanowi około 55% całej terapii. Etapy drugi i trzeci łącznie trwają około 45% całej terapii.

W Terapii Par EFT, jak w każdej innej terapii należy mieć na uwadze, że każda więź i każda para jest inna, a podane wyżej liczby są orientacyjne.

W naszej Poradni terapeuta przyjmuje pary we wtorki w godzinach:

13.00 – 14.30

14.30 – 16.00

16.00 – 17.30

17.30 – 19.00

19.00 – 20.30

Zgłoszenia na terapię odbywają się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie. Po jego wypełnieniu teragpeuta prześle propozycje terminów spotkań.