STARGARD I ŚWINOUJŚCIE: Pogrzeb Dzieci Utraconych

Dziewczynka i Chłopiec!

Może Pan Bóg pozwoli Wam bawić się i być razem, i hosanna śpiewać z aniołami.

W zeszłym tygodniu pożegnaliśmy Dwoje Dzieci. Jedno we wtorek 24.03. w Stargardzie, a drugie w piątek 27.03 w Świnoujściu.

W tym trudnym dla wszystkich czasie walki z pandemią, czasie pełnym ograniczeń i samoograniczeń podejmowanych z rozsądku czy miłości do bliźnich, chcemy w małym gronie naśladować św. Józefa z Arymatei i św. Nikodema, którzy spełnili na Golgocie i w pobliskim ogrodzie bezinteresowną posługę wobec Jezusa sprawiając Mu pogrzeb, spełniając tę ostatnią ziemską posługę. Idąc za przykładem tych Dwóch Świętych, z największym szacunkiem pożegnaliśmy Tę Dwójkę Dzieci. To pragnienie pełnienia czynu miłosierdzia i pragnienie okazania szacunku ciałom Najmłodszych naszych Sióstr i Braci w człowieczeństwie i stworzeniu dodaje nam siły.

Drogie Dzieci! Powierzając Was Miłosiernemu Stwórcy i Zbawicielowi – ufamy, że jesteście w Niebie. Choć Wasze ciała były bardzo małe, to przecież otrzymałyście dusze nieśmiertelne. Ufamy, że będąc w ramionach Maryi będziecie się modliły za wszystkich Osieroconych Rodziców. Módlcie się także za nas.

Serdecznie dziękujemy:

  • Pani Annie i pracownikom stargardzkiej firmy Hades,
  • Pani Katarzynie z przycmentarnej kwiaciarni,
  • Zachodniopomorskiemu Tęczowemu Kocykowi,
  • Pracownikom szpitala

i wszystkim, którzy jakimkolwiek zaangażowaniem i pracą przyczynili się do tego poruszającego pożegnania. I za każdy gest życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości. Dziękujemy.

Dziękujemy także wszystkim osobom zaangażowanym w doprowadzeniu do godnego pożegnania w Świnoujściu. Ten pierwszy pogrzeb był jednocześnie poświęceniem grobu przygotowanego dla wszystkich Dzieci zmarłych przed narodzeniem, których rodzice z różnych powodów nie podejmą się pogrzebu indywidualnego.

Dziękujemy:

  • Księdzu Dziekanowi Piotrowi Superlakowi za poświęcenie grobu i za umożliwienie poprowadzenia uroczystości pogrzebowej Diecezjalnemu Duszpasterzowi Rodziców po stracie,
  • Księdzu Pawłowi Olewińskiemu za posługę podczas pogrzebu i całe zaangażowanie oraz wsparcie naszej fundacji,
  • Pani Marzenie i i pracownikom ze świnoujskiej firmy pogrzebowej Hades,
  • Pani Magdalenie za otwarte, wrażliwe serce i wolontariat.

Przede wszystkim naszą wdzięczność kierujemy wobec Danuty i Sylwestra oraz całej świnoujskiej wspólnoty Domowego Kościoła za podjecie inicjatywy powstania tego miejsca pamięci i pożegnań Dzieci Utraconych i za współpracę.

W tym miejscu wyrażamy wdzięczność Panu Prezydentowi Januszowi Żmurkiewiczowi, wszystkim mieszkańcom i turystom zaangażowanym w to dzieło poprzez podejmowane decyzje i składane ofiary. Dziękujemy p. Katarzynie z Poradnictwa Rodzinnego w parafii pw. św. Wojciecha za wszystkie podejmowane w Świnoujściu inicjatywy na rzecz Rodziców po stracie dzieci.

Miejsce powstało i dokonany został pierwszy pogrzeb. Grupa inicjatywna podejmuje wysiłki, aby ukończyć i odpowiednio zwieńczyć pomnikiem to miejsce. Serdecznie prosimy, jeśli to możliwe o wsparcie tego dzieła:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława i św. Bonifacego BM w Świnoujściu:

Bank Pekao SA 89 1240 3914 1111 0000 3088 7673 z dopiskiem: Pomnik Dzieci Utraconych

Alfa i Omega – pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego języka spisania Dobrej Nowiny wskazują na początek i koniec, na paschalne dzieło Jezus Chrystusa.

Boże Najmiłosierniejszy, Stwórco i Zbawicielu tak jak doprowadziłeś do zaistnienia każdego Dziecka, tak w swoim nieskończonym miłosierdziu przyjmij te Dzieci do Siebie i spraw, aby Twoja Matka tuliła Je w ramionach.

Fundacja Donum Vitae w Szczecinie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*