Uroczystość Wszystkich Świętych

Każdy beatyfikowany i kanonizowany mieszkaniec nieba – przyjaciel Boga ma swoje wspomnienie liturgiczne, albo święto czy uroczystość w różne dni roku. Wzywamy ich wstawiennictwa, naśladujemy drogę ich życia. Są wśród nich święci rodzice, małżonkowie i święte dzieci, są Archaniołowie, są nasi i wszystkich Dzieci Utraconych Aniołowie Stróżowie.


Uroczystość Wszystkich Świętych kieruje nasze myśli na szczególny wymiar tajemnicy świętych obcowania tzn. naszej duchowej łączności ze wszystkimi mieszkańcami nieba, którzy już tam są, ale my nie mamy pewności uzyskanej przez kanonizację czy beatyfikację. Czasem mówimy o bezimiennych świętych. Iluż tam naszych przodków, przyjaciół, bliskich, znajomych? Ufamy, że są już w radości obecności Boga, że doświadczają bezgranicznej miłości Boga… Tak samo ufamy, że są tam również DZIECI UTRACONE! Bez beatyfikacji czy kanonizacji, ale przecież na mocy nieskończonego Miłosierdzia Bożego i rodzicielskiego pragnienia dla Nich chrztu. Wielu Rodziców deklarowało publicznie pragnienie przyjęcia i katolickiego wychowania dzieci podczas zawarcia sakramentu małżeństwa, wielu Rodziców, publicznie przyjmowało na siebie obowiązek wychowania w wierze dziecka, które urodziło się przed lub po Dziecku Utraconym. Wielu Rodziców wspomina: tak pragnęliśmy łaski Chrztu Świętego dla naszego Dziecka i gdyby tylko urodziło się żywe i żyło choćby przez chwilę to chcielibyśmy ochrzcić w niebezpieczeństwie śmierci dla pewności zbawienia, ale nie mieliśmy takiej możliwości, bo zmarło zanim się urodziło. Wielu może nawet tak nie potrafi tego wyrazić słowami, ale jest dla nich oczywiste, gdyby było możliwe poprosiliby o chrzest święty dla swoich Dzieci.
Kochane Dzieci, razem ze swoimi Aniołami Stróżami jesteście już u najlepszego z Ojców, jesteście w niebie, tak mocno ufamy, co graniczy z pewnością.
Kochane Dzieci, Wasze zaistnienie, czyli dar życia od Stwórcy przekazany w darze płodności przez Rodziców, Wasze zaistnienie nie ma już końca. Kto zaistniał otrzymuje już duszę nieśmiertelną. Ufamy, że choć w zaskakujący i trudny dla nas sposób, to Wy ukończyliście bieg swej ziemskiej wędrówki i w obecności Matki Najświętszej i swoich Aniołów Stróżów wychwalacie Miłosierdzie Boże.
Kochane Dzieci, prosimy Was z miłością o Waszą opiekę nad Waszymi Rodzicami, może rodzeństwem, wypraszajcie łaski wszystkim, którzy troszczą się o Rodziców doznających straty w szpitalach, wypraszajcie łaskę dobrego, opiekuńczego, oddanego i pomocnego serca, umysłu i dłoni, wypraszajcie łaski dla nas i całego świata.
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.

Fundacja Donum Vitae

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*